TUYỂN DỤNG NHANH

 Tuyển dụng tiêu điểm

 12-15 triệu
 30/12/2020
  Lạng sơn

 Việc làm mới

 12-15 triệu  30/12/2020
  Lạng sơn

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân viên

 12-15 triệu
 30/12/2020
  Lạng sơn

 Tìm kiếm nâng cao

30,555

Việc làm

10,656

Nhà tuyển dụng

6,622

Ứng viên

15,795

Lượt ứng tuyển