Tuyển dụng tiêu điểm

 Thỏa thuận
 30/08/2021
  Hà Nội, Hải Phòng, Ninh bình, TP Hồ Chí Minh
 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hải Phòng
 20-25 triệu
 31/07/2023
  Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng
 20-25 triệu
 25/06/2021
  Hải Phòng
 12-15 triệu
 31/07/2023
  Đà Nẵng, Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình
 Thỏa thuận
 31/12/2021
  Hải Phòng
 Thỏa thuận
 31/12/2020
  Hải Phòng

 Việc làm mới

 12-15 triệu  31/07/2023
  Đà Nẵng, Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình
 20-25 triệu  31/07/2023
  Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng
 Thỏa thuận  31/03/2022
  Hải Phòng
 Thỏa thuận  30/08/2021
  Hà Nội, Hải Phòng, Ninh bình, TP Hồ Chí Minh
 20-25 triệu  25/06/2021
  Hải Phòng
 Thỏa thuận  31/12/2021
  Hải Phòng
 Thỏa thuận  31/12/2020
  Hải Phòng

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

Kế Toán Trưởng

 Thỏa thuận
 31/10/2021
  Hải Phòng

Chuyên Gia Bảo Hiểm-Hợp tác ngân hàng Techcombank

 Thỏa thuận
 30/08/2021
  Hà Nội, Hải Phòng, Ninh bình, TP Hồ Chí Minh

PHÓ GIÁM ĐỐC

 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hải Phòng

Kế Toán Trưởng

 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hải Phòng

Trưởng Nhóm & Chuyên Viên Sell Agents

 20-25 triệu
 31/07/2023
  Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng

Giám đốc

 20-25 triệu
 25/06/2021
  Hải Phòng

Sales Logistics

 12-15 triệu
 31/07/2023
  Đà Nẵng, Hà Nam, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình

Nhân viên

 Thỏa thuận
 31/12/2021
  Hải Phòng

Nhân viên

 Thỏa thuận
 31/12/2020
  Hải Phòng

 Tìm kiếm nâng cao

99,563

Việc làm

19,656

Nhà tuyển dụng

9,686

Ứng viên

25,395

Lượt ứng tuyển