Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 Thỏa thuận  30/08/2021
  Hà Nội, Hải Phòng, Ninh bình, TP Hồ Chí Minh
 20-25 triệu  25/06/2021
  Hải Phòng
 Thỏa thuận  31/12/2021
  Hải Phòng
 Thỏa thuận  31/12/2020
  Hải Phòng

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

Chuyên Gia Bảo Hiểm-Hợp tác ngân hàng Techcombank

 Thỏa thuận
 30/08/2021
  Hà Nội, Hải Phòng, Ninh bình, TP Hồ Chí Minh

Kế Toán Trưởng

 Thỏa thuận
 31/10/2021
  Hải Phòng

Giám đốc

 20-25 triệu
 25/06/2021
  Hải Phòng

Nhân viên

 Thỏa thuận
 31/12/2021
  Hải Phòng

Nhân viên

 Thỏa thuận
 31/12/2020
  Hải Phòng

 Tìm kiếm nâng cao

30,555

Việc làm

10,656

Nhà tuyển dụng

6,622

Ứng viên

15,795

Lượt ứng tuyển