TUYỂN DỤNG NHANH

 Tuyển dụng tiêu điểm

 12-15 triệu
 31/05/2022
  Bắc Giang, Hà Nội
 7-10 triệu
 30/09/2020
  Bắc Giang
 7-10 triệu
 26/11/2020
  Bắc Giang
 7-10 triệu
 20/08/2020
  Bắc Giang, Vĩnh Long
 12-15 triệu
 31/12/2020
  Bắc Giang, Hà Nội
 7-10 triệu
 31/08/2020
  Bắc Giang
 7-10 triệu
 25/09/2020
  Bắc Giang
 Thỏa thuận
 30/09/2020
  Bắc Giang
 7-10 triệu
 31/12/2020
  Bắc Giang
 3-5 triêu
 15/09/2020
  Bắc Giang
 3-5 triêu
 30/11/2020
  Bắc Giang
 7-10 triệu
 29/12/2020
  Bắc Giang
 7-10 triệu
 19/12/2020
  Bắc Giang

 Việc làm mới

 12-15 triệu  31/05/2022
  Bắc Giang, Hà Nội
 15-20 triệu  30/04/2022
  Bắc Giang, Bắc ninh, Hà Nội
 3-5 triêu  15/09/2020
  Bắc Giang
 Thỏa thuận  30/09/2020
  Bắc Giang
 7-10 triệu  30/09/2020
  Bắc Giang
 7-10 triệu  25/09/2020
  Bắc Giang
 1-3 triệu  15/09/2020
  Bắc Giang
 Thỏa thuận  02/03/2020
  Bắc Giang
 7-10 triệu  20/08/2020
  Bắc Giang, Vĩnh Long
 7-10 triệu  31/08/2020
  Bắc Giang
 Thỏa thuận  01/09/2020
  Bắc Giang
 7-10 triệu  19/12/2020
  Bắc Giang
 3-5 triêu  30/11/2020
  Bắc Giang

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

Kế toán tổng hợp

 12-15 triệu
 31/05/2022
  Bắc Giang, Hà Nội

Nhân viên

 7-10 triệu
 30/09/2020
  Bắc Giang

Nhân viên

 7-10 triệu
 26/11/2020
  Bắc Giang

Nhân viên

 7-10 triệu
 20/08/2020
  Bắc Giang, Vĩnh Long

Nhân viên

 12-15 triệu
 31/12/2020
  Bắc Giang, Hà Nội

Nhân viên

 5-7 triệu
 10/09/2020
  Bắc Giang

Nhân viên

 7-10 triệu
 31/08/2020
  Bắc Giang

Nhân viên

 7-10 triệu
 25/09/2020
  Bắc Giang

Nhân viên

 Thỏa thuận
 30/09/2020
  Bắc Giang

Nhân viên

 7-10 triệu
 31/12/2020
  Bắc Giang

Nhân viên

 3-5 triêu
 15/09/2020
  Bắc Giang

Nhân viên

 3-5 triêu
 30/11/2020
  Bắc Giang

Nhân viên

 7-10 triệu
 29/12/2020
  Bắc Giang

Nhân viên

 7-10 triệu
 19/12/2020
  Bắc Giang

 Tìm kiếm nâng cao

99,563

Việc làm

19,656

Nhà tuyển dụng

9,686

Ứng viên

25,395

Lượt ứng tuyển