TUYỂN DỤNG NHANH

 Tuyển dụng tiêu điểm

 10-12 triệu
 15/07/2021
  Hà Nội
 12-15 triệu
 31/12/2021
  Hà Nội
 10-12 triệu
 15/07/2021
  Hà Nội
 12-15 triệu
 29/01/2022
  Hà Nội
 7-10 triệu
 31/12/2021
  TP Hồ Chí Minh
 10-12 triệu
 15/06/2021
  Hà Nội
 12-15 triệu
 30/04/2021
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 30/08/2021
  Hà Nội, Hải Phòng, Ninh bình, TP Hồ Chí Minh
 20-25 triệu
 30/04/2021
  Hà Nội

 Việc làm mới

 12-15 triệu  29/01/2022
  Hà Nội
 12-15 triệu  30/04/2022
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
 12-15 triệu  31/12/2021
  Hà Nội
 Thỏa thuận  31/12/2021
  Hà Nội
 15-20 triệu  28/02/2022
  Bắc Giang, Bắc ninh, Hà Nội

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

Kỹ sư

 10-12 triệu
 15/07/2021
  Hà Nội

Phiên dịch tiếng Nhật

 12-15 triệu
 31/08/2021
  Hà Nội

Kỹ sư

 12-15 triệu
 31/12/2021
  Hà Nội

Kỹ thuật viên

 10-12 triệu
 15/07/2021
  Hà Nội

Nhân viên IT

 12-15 triệu
 29/01/2022
  Hà Nội

NHÂN VIÊN NHẮC NỢ

 7-10 triệu
 31/12/2021
  TP Hồ Chí Minh

Nhân viên IT

 10-12 triệu
 15/06/2021
  Hà Nội

Equipment Engineer

 Thỏa thuận
 31/12/2021
  Hà Nội

TELEMARKETING

TSM
 12-15 triệu
 30/04/2021
  Hà Nội

Chuyên Gia Bảo Hiểm-Hợp tác ngân hàng Techcombank

 Thỏa thuận
 30/08/2021
  Hà Nội, Hải Phòng, Ninh bình, TP Hồ Chí Minh

Đại diện kinh doanh

TSM
 20-25 triệu
 30/04/2021
  Hà Nội

 Tìm kiếm nâng cao

30,555

Việc làm

10,656

Nhà tuyển dụng

6,622

Ứng viên

15,795

Lượt ứng tuyển