TUYỂN DỤNG NHANH

 Tuyển dụng tiêu điểm

 15-20 triệu
 31/10/2022
  TP Hồ Chí Minh
 15-20 triệu
 31/01/2023
  Đồng Nai, Hà Nội
 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hà Nội
 10-12 triệu
 30/10/2022
  Hà Nội
 10-12 triệu
 15/07/2021
  Hà Nội
 12-15 triệu
 31/12/2021
  Hà Nội
 12-15 triệu
 29/01/2022
  Hà Nội
 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hà Nội
 10-12 triệu
 15/07/2021
  Hà Nội
 10-12 triệu
 11/05/2022
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
 10-12 triệu
 15/06/2021
  Hà Nội

 Việc làm mới

 10-12 triệu  15/06/2023
  Hưng Yên
 7-10 triệu  31/05/2023
  Hà Nội
 15-20 triệu  30/04/2023
  Bắc ninh, Hà Nội
 15-20 triệu  30/04/2023
  Bắc ninh, Hà Nội

Việc làm theo ngành nghề

 Tuyển dụng hấp dẫn

TELESALES NHẮC NỢ

 15-20 triệu
 31/10/2022
  TP Hồ Chí Minh

Nhân viên Phụ trách Phụ tùng

 15-20 triệu
 31/01/2023
  Đồng Nai, Hà Nội

NV XUẤT NHẬP KHẨU

 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hà Nội

Hành chính - Nhân sự

 10-12 triệu
 30/10/2022
  Hà Nội

Kỹ sư

 10-12 triệu
 15/07/2021
  Hà Nội

Kỹ sư

 12-15 triệu
 31/12/2021
  Hà Nội

Phiên dịch tiếng Nhật

 12-15 triệu
 31/08/2021
  Hà Nội

Nhân viên IT

 12-15 triệu
 29/01/2022
  Hà Nội

Trưởng phòng QC

 Thỏa thuận
 30/09/2022
  Hà Nội

QC staff

 Thỏa thuận
 31/03/2022
  Hà Nội

Kỹ thuật viên

 10-12 triệu
 15/07/2021
  Hà Nội

NV Kế hoạch sản xuất

 7-10 triệu
 30/04/2022
  Hà Nội

NV Hỗ trợ pháp lý

 10-12 triệu
 11/05/2022
  Hà Nội, TP Hồ Chí Minh

Nhân viên IT

 10-12 triệu
 15/06/2021
  Hà Nội

 Tìm kiếm nâng cao

39,555

Việc làm

11,656

Nhà tuyển dụng

8,622

Ứng viên

25,795

Lượt ứng tuyển